Kontakti:
Grad Požega
Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega
tel: 034/311-300
fax.: 034/311-344
e-mail: info@pozega.hr
e-mail: francisko.didovic@pozega.hr
web: www.pozega.hr
web: www.export-expert.com.hr


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb
tel.: 01/555 7111
fax.: 01/555 7222
e-mail: ministarstvo@mdomsp.hr
web: www.mdomsp.hrHrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
Petračićeva ¾, Zagreb 10000 Zagreb
tel.: 01/5393 200
e-mail: cesdfc@hzz.hr
web: www.hzz.hr