Projekt Export-expert

Nezaposlenost kao sociološka i ekonomska kategorija uzrokuje negativne pojave u razvitku ekonomije svake zajednice. Tržište rada u Požeško-slavonskoj županiji karakterizira visoka stopa nezaposlenosti, a najugroženije skupine su dugotrajno nezaposleni. Kroz projekt će članovi ciljne skupine steći dodatna znanja i vještine, te potrebno samopouzdanje.Samim time postat će konkurentniji na tržištu rada što će im indirektno omogućiti lakše pronalaženje posla, a neki će se možda i odlučiti i za samozapošljavanje.

Cilj ovog projekta je stjecanjem dodatnih znanja i vještina doprinijeti povećanju zašljivosti otežano zapošljivih skupina u gradu Požegi i Požeško-slavonskoj županiji.
Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega krajem veljače 2017. godine registrirana je stopa nezaposlenosti od 19,3% odnosno 4421 nezaposlena osoba. Ako dublje analiziramo strukturu nezaposlenih na području Požeško-slavonske županije primijetiti ćemo dvije najugroženije skupine po pitanju nezaposlenosti, a njih čine mladi od 15 do 29 godina koji čine 33,7% nezaposlenih i dugotrajno nezaposlene osobe koje čine 43,25% istih.
Uzroke nezaposlenosti možemo potražiti u nekoliko razloga, neki od njih su loša politika i stav prema mladim osobama, nedostatak radnog iskustva i programa za stjecanje iskustva, spor i neefikasan sustav obrazovanja, neusklađenost ponude i potražnje na tržištu rada, slaba mobilnost mladih te cjelokupno nepovoljno financijsko okruženje.


S jedne strane, kao posljedica nezaposlenosti, javlja se manjak motivacije za školovanje, povećava se devijantno ponašanje, pada stopa nataliteta, raste odljev mozgova i smanjuje se buduća potrošnja. Dok s druge strane kod pojedinaca pada razina financijskih resursa kojima raspolažu, smanjene su mogućnosti upravljanja nad osobnim i profesionalnim životom te raste osjećaj nesigurnosti.  
Kroz projekt će pojedinci steći dodatna znanja i vještine koji će im omogućiti da postanu konkurentniji na tržištu rada te na taj način lakše dođu do posla.

Ciljnu skupinu projekta čini 30 osoba podijeljenih u dvije podskupine.
Prvu podskupinu čine dugotrajno nezaposlene osoba do 29 godina.
Drugu podskupinu čine dugotrajno nezaposlene osobe starije od 30 godina.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Projekt je prijavljen u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

 


Ispis