NAZIV PROJEKTA: Export-expert

KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Grad Požega

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike


TRAJANJE PROJEKTA: 20 mjeseci (02. travanj 2019. – 02. prosinca 2020.)

REZULTATI PROJEKTA: 30 pripadnika ciljne skupine proći će tečaje razvoja mekih vještina i programe formalnog obrazovanja, te će kroz projekt steći dodatna znanja i vještine koja će im omogućiti da postanu konkurentniji na tržištu rada te lakše dođu do zaposlenja.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.379.665,23 HRK (100% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda)

Nezaposlenost kao sociološka i ekonomska kategorija uzrokuje negativne pojave u razvitku ekonomije svake zajednice. Tržište rada u Požeško-slavonskoj županiji karakterizira visoka stopa nezaposlenosti, a najugroženije skupine su dugotrajno nezaposleni. Kroz projekt će članovi ciljne skupine steći dodatna znanja i vještine, te potrebno samopouzdanje. Samim time postat će konkurentniji na tržištu rada što će im indirektno omogućiti lakše pronalaženje posla, a neki će se možda i odlučiti i za samozapošljavanje.

 

OPIS PROJEKTA: Cilj ovog projekta je stjecanjem dodatnih znanja i vještina doprinijeti povećanju zapošljivosti otežano zapošljivih skupina u gradu Požegi i Požeško-slavonskoj županiji.
Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega krajem veljače 2017. godine registrirana je stopa nezaposlenosti od 19,3% odnosno 4421 nezaposlena osoba. Ako dublje analiziramo strukturu nezaposlenih na području Požeško-slavonske županije primijetiti ćemo dvije najugroženije skupine po pitanju nezaposlenosti, a njih čine mladi od 15 do 29 godina koji čine 33,7% nezaposlenih i dugotrajno nezaposlene osobe koje čine 43,25% istih.
Uzroke nezaposlenosti možemo potražiti u nekoliko razloga, neki od njih su loša politika i stav prema mladim osobama, nedostatak radnog iskustva i programa za stjecanje iskustva, spor i neefikasan sustav obrazovanja, neusklađenost ponude i potražnje na tržištu rada, slaba mobilnost mladih te cjelokupno nepovoljno financijsko okruženje.
S jedne strane, kao posljedica nezaposlenosti, javlja se manjak motivacije za školovanje, povećava se devijantno ponašanje, pada stopa nataliteta, raste odljev mozgova i smanjuje se buduća potrošnja. Dok s druge strane kod pojedinaca pada razina financijskih resursa kojima raspolažu, smanjene su mogućnosti upravljanja nad osobnim i profesionalnim životom te raste osjećaj nesigurnosti.  
Kroz projekt će pojedinci steći dodatna znanja i vještine koji će im omogućiti da postanu konkurentniji na tržištu rada te na taj način lakše dođu do posla.

CILJNA SKUPINA:
Ciljnu skupinu projekta čini 30 osoba podijeljenih u dvije podskupine.
Prvu podskupinu čine dugotrajno nezaposlene osoba do 29 godina.
Drugu podskupinu čine dugotrajno nezaposlene osobe starije od 30 godina.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih te razvoj i provedba edukacija za razvoj mekih/transverzalnih vještina

2. Promidžba i vidljivost
3. Upravljanje projektom i administracija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“
Projekt je prijavljen u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“


Kontakt osoba za više informacija:
Francisko Didović
Grad Požega
Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega
tel: 034/270-204
mail: francisko.didovic@pozega.hr